ԱլԳ-ՍՀԿ կարողությունների զարգացման ծրագիր. արդյունքներ

ՍՀԿ պատշաճ իրականացումը նշանակում է, որ թե ճանապարհորդողների, թե առևտուր իրականացնողների համար ի վերջո կլինի ապահովություն ու սպասարկում, իսկ դրանց հաջողությունը պայմանավորված կլինի երեք տարբեր օղակներում (ներգերատեսչական, միջգերատեսչական և միջազգային) արդյունավետ համագործակցությամբ ու համակարգմամբ:

Ամփոփելով գործիքակազմը կամ մոտեցումները՝ կարելի է առանձնացնել նման համագործակցության հետևյալ ընդհանուր օրինակները.

 • տեղեկատվության փոխանակում,
 • վստահության ձևավորում,
 • փորձի մեկտեղում/կուտակում,
 • տվյալների պահեստավորում,
 • փորձի ու գաղափարների փոխանակում,
 • կարողությունների զարգացում և լավագույն փորձ,
 • սահմանային հարցերով զբաղվող գերատեսչությունների բարիդրացիական հարաբերությունների սնուցում,
 • ընդհանուր մոտեցում ուսումնական պլանի շուրջ,
 • ներդաշնակեցված ստանդարտներ և ընթացակարգեր,
 • համատեղ գործողությունների անցկացում,
 • համատեղ շահագործվող սահմանային անցակետեր (սահմանակից երկրների սահմանային կառույցներն իրականացնում են իրենց պարտականությունները մեկ տեղում):

Սահմանային համալիր կառավարման համակարգը, որի ներդրմանն ուղղված է այս ծրագիրը, կհանգեցնի հետևյալ արդյունքներին.

 • սահմանային, մաքսային և իրավապահ աշխատակիցների արհեստավարժության մեծացում,
 • ԱլԳ վեց երկրների ու ԵՄ երկրների սահմանների անվտանգության բարելավում,
 • ծրագրի շահառուների միջև համագործակցության և համակարգման բարելավում,
 • ճանապարհորդողների, կանոնավոր միգրանտների և առևտրով զբաղվողների համար սահմանահատման գործընթացի առավել արդյունավետ կազմակերպում,
 • միջսահմանային հանցավորության դեմ պայքարելու կարողությունների մեծացում,
 • խոցելի խմբերի ներկայացուցիչներին (ապաստան հայցողներ, մարդկանց թրաֆիքինգի զոհեր) պաշտպանելու ավելի լավ մեխանիզմներ,
 • կոռուպցիայի կրճատում սահմանին: