BELARUSİYA

  • Paytaxtı: Minsk
  • Əhalisi: 9,481,000
  • Ərazisi: 207,595 kvadrat km
  • Həmsərhəd olduğu ölkələr: Latviya, Litva, Polşa, Rusiya və Ukrayna
  • 1995-ci ildə müzakirə olunan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi bu günə qədər imzalanmamışdır
  • Belarusiya üçün Aİ-nin ikitərəfli yardım proqramının hal-hazırda üç prioritet sahəsi vardır: region üzrə inkişaf, ətraf-mühüt və sosial inteqrasiya (peşə təhsili və təlimləri)
  • Belarusiya viza rejiminin liberallaşdırılmasına malik deyil, lakin 2015-ci ildə imzalanması nəzərdə tutlan Viza Rejiminin Sadələşdirilməsi və Readmissiya Sazişlərinə dair müzakirələr 2014-cü ildə başlamışdır
  • Aİ və Belarusiya həm Assosiasiya Sazişinə dair həmçinin Dərin və Hərtərəfli Azad Ticarət Zonasına dair razılığa hələ də  gəlməyibər
  • Belarusiya inteqrasiya edilmiş sərhəd idarəçiliyi strategiyasına malik deyil, lakin Şərq Tərəfdaşlığı üzrə İnteqrasiya edilmiş Sərhəd İdarəçiliyinə dair Qabaqcıl Təşəbbüs çərçivəsində Azərbaycan Aİ ilə inteqrasiya edilmiş sərhəd idarəçiliyinə dair bir sıra layihələrdə iştirak edir, məsələn, Şərq Tərəfdaşlığı – İnteqrasiya Edilmiş Sərhəd İdarəçiliyi üzrə Potensialların Artırılması Layihəsi