Proiectul în acțiune

Proiectul de Dezvoltare a Capacităților MIF – PE își propune drept scop, prin intermediul unor programe de instruire ajustate, să consolideze abilitățile agențiilor de la frontieră din cele șase țări ale PE să implementeze Managementul Integrat al Frontierei la frontierele lor.

Proiectul va fi implementat într-o perioadă de 36 de luni din iulie 2014, cu un buget de 4.5 milioane Euro, iar activitățile acestuia sunt divizate în trei categorii mari:

Îmbunătățirea capacităților de instruire MIF

  • Dezvoltarea capacităților în domenii tematice pentru a îmbunătăți metodele de lucru ale instituțiilor beneficiare
  • Suport în definirea strategiilor naționale de instruire MIF
  • Suport în elaborarea curriculumului educațional și suport pentru centrele de instruire
  • Îndrumările UE (cum ar fi modelele vamale UE) și Curriculumul Comun de Bază al Frontex vor fi utilizate drept bază pentru consiliere și suport

Consolidarea capacității MIF prin instruiri specializate

  • Instruire specifică în diverse domenii solicitate de agențiile beneficiare și bazate pe necesitățile lor, incluzând un șir de subiecte ce țin de MIF și serviciile vamale, cum ar fi identificarea documentelor false, anti-trafic și instruirea limbii engleze
  • Alte instruiri care să se potrivească curriculumului de bază și instrumentelor MIF, precum și în domeniul instrucțiunilor vamale, elaborate sub egida categoriei 1
  • Instruire ajustată în domeniul analizei riscurilor, inclusiv posibilitatea de a crea, fortifica și extinde rețeaua privind analiza riscurilor cu toți partenerii PE

Inițiative orizontale cu privire la buna guvernare și respectarea drepturilor fundamentale

  • Activități și instruiri dedicate sporirii nivelului de conștientizare cu privire la transparență, bună guvernare și lupa împotriva corupției
  • Suport pentru îmbunătățirea respectării drepturilor omului în cazul persoanelor care traversează frontiera
  • Suport pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și relații cu publicul