Proiectul de dezvoltare a capacităților MIF – PE

MIF este un cadru pentru managementul frontierei care a fost adoptat de Uniunea Europeană pentru gestionarea propriilor sale frontiere externe; mai este și modelul recomandat de UE țărilor din Parteneriatul Estic (PE): Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Proiectul de dezvoltare a capacităților în domeniul Managementului Integrat al Frontierei (MIF) este un proiect finanțat de Uniunea Europeană, făcând parte din Inițiativa Emblematică MIF/PE. Acesta susține implementarea MIF la frontierele a șase țări din PE conform celor mai bune practici europene. Proiectul va fi implementat în perioada anilor 2014-17 și se va axa pe dezvoltarea capacităților și consolidarea capacităților de instruire a beneficiarilor direcți ai proiectului – agențiile naționale din fiecare țară PE care sunt implicate în managementul frontierei, cum ar fi poliția de frontieră și serviciul vama. Beneficiarii finali ai managementului îmbunătăți al frontierei vor fi călătorii și operatorii comerciali care traversează frontiera, cât și persoanele care au nevoie de protecție specială, cum ar fi solicitanții de azil, potențialele victime ale traficului de ființe umane și minorii neînsoțiți.

Astfel, obiectivul general al proiectului ține de facilitatea deplasării persoanelor și bunurilor peste frontiere în șase țări PE, menținând în același timp frontierele în siguranță prin consolidarea cooperării la nivel național, transfrontalier și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • De a contribui la constituirea unui sistem modern de instruire în cele șase țări beneficiare conform celor mai bune practici UE;
  • De a consolida capacitățile operaționale prin oferirea de activități operaționale specifice țării și de dezvoltare a capacităților în baza unor subiecte specificate conform necesităților identificate de instituțiile beneficiare;
  • De a susține îmbunătățirea traversării frontierei pentru comercianți, agenți de expediții și pasageri;
  • De a susține lupta împotriva corupției în cele șase țări PE;
  • De a susține îmbunătățirea respectării drepturilor omului pentru persoanele care traversează frontiera;
  • În cazurile aplicabile, de a contribui cu operaționalizarea fără piedici a liberalizării regimului de vize.

Proiectul este implementat de Frontex – Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene– în cooperare cu Organizația Mondială a Vămilor (OMV), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD). Este pentru prima dată când Frontex implementează un proiect de asistență tehnică în țări terțe (non-UE).