Esența conceptului MIF al Uniunii Europene

În cadrul întrunirii sale din 4-5 decembrie, 2006, Consiliul Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne a concluzionat că Managementul Integrat al Frontierei (la frontierele externe ale UE) este un concept care constă din următoarele elemente:

  1. Controlul frontierei (verificări și supraveghere) conform celor definite în Codul Frontierelor Schengen, inclusiv analiza relevantă a riscurilor și informații operative cu privire la crime 

  2. Detectarea și investigarea crimelor transfrontaliere în coordonare cu toate organele competente de drept 

  3. Coordonarea și coerența activităților statelor membre și instituțiilor UE și altor organe ale Comunității și Uniunii. 

  4. Cooperarea între agenții cu privire la managementul frontierei (grăniceri, vama, polița, securitatea națională și alte autorități relevante) și cooperarea internațională 

  5. Modelul în patru nivele de control al accesului * 


De fapt, punctele 1 și 2 de mai sus se referă la ce trebuie de făcut, punctele 3 și 4 la - cum de făcut, și punctul 5 la - unde de făcut.

* Modelul în patru nivele de control al accesului se referă la:

  1. Măsuri în țările terțe (consiliere și instruire)
  2. Cooperare cu țările din vecinătate (acorduri)
  3. Controlul la frontieră (la frontiera externă)
  4. Măsuri de control în zona de liberă mișcare (zona Schengen)