Istoria MIF

Managementul Integrat al Frontierei (MIF) este un model modern pentru managementul frontierei, care a fost adoptat de Uniunea Europeană, fiind recomandat de UE în cadrul susținerii oferite țărilor din Parteneriatul Estic.

 

 • Primele dovezi tangibile ale Managementului Integrat al Frontierei au survenit după 9/11, atunci când diverse autorități SUA la frontieră au fuzionat pentru a forma Biroul Vamal și de Protecție a Frontierei.
 • În Europa, în cadrul ședinței Consiliului European din 2001 de la Laeken, șefii de guverne au concluzionat că “un management mai bun al controalelor la frontiera externă a Uniunii va ajuta la lupta împotriva terorismului, rețelelor de migrație legală și traficului de ființe umane”.
 • Atunci Uniunea Europeană a inițiat elaborarea propriului său concept de MIF, o abordare mai puțin comprehensivă decât modelul SUA – în cadrul căruia agențiile de la frontieră rămân separate, dar adoptă o abordare “comună” privind managementul frontierei. Organizația Mondială a Vamilor a numit această abordare drept Management Coordonat al Frontierei.
 • Uniunea Europeană a aplicat pentru prima dată MIF în contextul activităților de susținere ale UE în regiunea Balcanilor de Vest în perioada anilor 2002-2006.
 • În 2004, Uniunea Europeană a creat Frontex – o agenție dedicată “managementului cooperării operaționale la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene”.
 • În 2006, Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene a concluzionat precum că managementul integrat al frontierei externe a UE constă din legislație comună (în special Codul Frontierelor Schengen); cooperarea operațională între statele membre (cu asistență din partea Frontex); și solidaritate între statele membre prin crearea unui Fond al Frontierelor Externe. De asemenea, s-au definitivat aspectele esențiale ale MIF .
 • În 2007, îndrumările cu privire la implementarea MIF (în țările terțe) care au fost elaborate în 2004 pentru a susține inițiative din Balcanii de Vest au fost actualizate de către Centrul Internațional pentru Elaborarea Politicilor Migraționale.
 • Uniunea Europeană a cheltuit peste 30 milioane Euro pentru a susține diverse programe MIF în țările din Parteneriatul Estic începând cu 2010 prin intermediul Inițiativei Emblematice MIF.
 • Inițiativa Emblematică MIF este unul din cele șase domenii prioritare de cooperare între UE și țările Parteneriatului Estic. Celelalte cinci se referă la: întreprinderile mici și mijlocii; piața regională a gazului și electricității, eficiența energetică și surse de energie regenerabilă; dezvoltare municipală durabilă; buna guvernare a mediului și prevenirea schimbărilor climatice; prevenirea, pregătirea și răspunsul la dezastrele naturale și cele induse de om.
 • Inițiativa Emblematică MIF cuprinde două tipuri de activități: proiecte pilot care se axează pe suport infrastructural la nivel local și activități de dezvoltare a capacităților.
 • Până în 2013, componenta de dezvoltare a capacităților sub egida Inițiativei Emblematice MIF a fost numită Proiectul PE-MIF FIT. Iar acum componenta dată este întitulată Proiectul de Dezvoltare a Capacităților PE-MIF.