Implementatori

 • Frontex
  Frontex

  Necesitatea de a coordona activitățile de management al frontierei a Uniunii Europene extinse a dus la crearea în 2004 a Agenției Frontex – denumirea deplină a căreia este Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. În principiu, Frontex ajută autoritățile de frontieră din diferite țări UE să lucreze împreună. Principala sarcină a Agenției ține de refortificarea și eficientizarea cooperării între autoritățile naționale de frontieră. Aceasta încearcă să promoveze cele mai bune practici la frontiera externă a UE, să armonizeze abordările și să partajeze expertiza privind frontiera UE cu ofițerii naționali. Conceptul Managementului Integrat al Frontierei este abordarea de care se ghidează Frontex în activitatea sa.

  Principalele domenii de activitate ale Frontex includ operațiunile comune (la frontiera externă a UE); instruirea (pentru a armoniza standardele de instruire, utilizând Curriculumul Comun de Bază al Frontex); analiza riscurilor (colectarea datelor/informației la frontiera externă a UE); cercetare; răspuns rapid; asistență în operațiuni comune de returnare (conform principiilor drepturilor fundamentale); elaborarea sistemelor informaționale. Cu experiența sa vastă de conducere a operațiunilor de coordonare la frontiera externă a statelor membre ale UE, Frontex se bucură de o poziționare perfectă pentru implementarea Proiectului de dezvoltare a capacităților MIF/PE.

  Pentru mai multă informație cu privire la Frontex, vezi: www.frontex.europa.eu

   

 • Organizația Mondială a Vămilor (OMV)
  Organizația Mondială a Vămilor (OMV)

  Organizația Mondială a Vămilor (OMV), constituită în 1952 drept Consiliu de Cooperare Vamală, este un organ interguvernamental independent, misiunea căruia rezidă în consolidarea eficienței și eficacității administrațiilor vamale. Sediul central al organizației este în Brussels, Belgia. La ziua actuală, OMV reprezintă 179 de administrații vamale de pe glob care în mod colectiv procesează aproximativ 98% din comerțul global. Drept un forum pentru dialog și schimb de experiență între delegații serviciilor vamale naționale, OMV le oferă membrilor săi o gamă vastă de diverse convenții și alte instrumente internaționale, cât și asistență tehnică și servicii de instruire, susținându-și activ membrii în dezvoltarea capacităților în cadrul administrațiilor vamale naționale.

  Pe lângă rolul vital asumat de OMV în stimularea creșterii comerțului internațional legitim, pe plan internațional sunt recunoscute și eforturile sale de combatere a activităților fraudulente. În conformitate cu abordarea de parteneriat a OMV, Secretarul General al OMV, Dl Kunio Mikuriya, a dedicat anul 2015 Managementului Coordonat al Frontierei sub egida sloganului “Managementul Coordonat al Frontierei – o abordare inclusivă pentru stabilirea conexiunilor între actorii implicați”. Prin promovarea unui mediu vamal onest, transparent și predictibil, OMV contribuie direct la bunăstarea economică și socială a membrilor săi. În acest context, OMV este bucuroasă să participe în calitate de partener de implementare în proiectul de dezvoltare a capacităților MIF-PE.

  Pentru mai multe informații cu privire la OMV, vezi: www.wcoomd.org

   

 • Organizația Internațională pentru Migrație
  Organizația Internațională pentru Migrație

  Constituită în 1951, OIM este organizația inter-guvernamentală lider în domeniul migrației, conlucrând strâns cu partenerii guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali. Cu 157 de state membre, alte 10 state cu statut de observator și oficii în peste 100 de țări, OIM se dedică promovării migrației umane și reglementate în beneficiul tuturor. Activitatea organizației implică acordarea de servicii și consiliere guvernelor și migranților. OIM ajută la asigurarea managementului uman și reglementat al migrației, promovarea cooperării internaționale pe probleme de migrație, acordarea de asistență în căutarea unor soluții practice pentru problemele migrației, precum și oferirea de asistență migranților nevoiași, inclusiv refugiaților și persoanelor strămutate în interiorul țării.

  OIM a conlucrat strâns cu guvernele celor șase țări din Parteneriatul Estic de la începutul anilor 1990 în cadrul proiectelor de dezvoltare a capacităților cu privire la imigrare și managementul frontierelor. Implicarea organizației în Proiectului de dezvoltare a capacităților MIF-PE va consta în suport administrativ oferit activităților proiectului și contribuții substanțiale într-un șir de activități concrete de instruire prevăzute pe parcursul proiectului.

  Pentru mai multe informații cu privire la OIM, vezi: www.iom.int

   

 • Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD)
  Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD)

  Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), constituit în 1993 de Austria și Elveția, este o organizație internațională cu sediul central în Viena, care activează în domenii ce țin de migrație. În mod specific, ICMPD activează în așa domenii ca migrația iregulară și reîntoarcerea, traficul de ființe umane, managementul frontierei și vizelor, azilul, migrația și dezvoltarea, migrația legală și integrarea. ICMPD a conlucrat cu peste 100 de parteneri din întreaga lume și la moment include 15 state membre, derulând activități în Europa, Africa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și America Latină.

  Din momentul constituirii organizației, domeniul managementului frontierei a fost un domeniu prioritar pentru ICMPD, cu peste 50 de proiecte implementate până-n prezent în domeniul dat pe plan global. Aceste proiecte au inclus instruiri ajustate necesităților; suport în elaborarea de strategii, planuri de acțiuni și POS; elaborarea instrumentelor legale; facilitarea dialogului multilateral. ICMPD s-a mai axat și pe dezvoltarea și promovarea în continuare a conceptului Managementului Integrat al Frontierei. Implicarea ICMPD în MIF a început cu suportul acordat CE în elaborarea 'Îndrumărilor pentru Managementul Integrat al Frontierei în Balcanii de Vest ' în 2004.

  Pentru mai multe informații privind activitatea ICMPD în domeniul managementului frontierelor, vezi: http://www.icmpd.org/Border-Management-Visa.1566.0.html