Сутність концепції Інтегрованого управління кордонами Європейського Союзу

Під час засідання, що відбулося 4-5 грудня 2006 року Рада з питань юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу ствердила, що Інтегроване управління кордонами (на зовнішніх кордонах ЄС) є концепцією, котра складається з таких елементів:

  1.  Контроль кордонів (прикордонний контроль та нагляд за кордонами) відповідно до дефініції Кодексу шенгенських кордонів, включно з відповідним аналізом ризиків та кримінальним аналізом.
  2. Ідентифікація та розслідування транскордонної злочинності у співпраці з усіма компетентними правоохоронними органами.
  3. Координація та погодження діяльності установ держав-членів ЄС та інших організацій Спільноти і Союзу.
  4. Міжвідомча співпраця з метою управління кордонами (між прикордонними, митними, поліцейськими службами, органами національної безпеки та іншими відповідними органами влади), а також міжнародна співпраця.
  5. Модель чотирирівневого контролю доступу*

Загалом, наведені вище пункти 1 та 2 стосуються того, що має бути виконано, пункти 3 та 4 – як це має бути виконано, і пункт 5 – де це має бути виконано.

* Модель чотирирівневого контролю доступу полягає у:

  1. Здійсненні заходів у третіх країнах (консультування та навчання)
  2. Співпраці з суміжними державами (договори про співпрацю)
  3. Контролі кордонів (на зовнішніх кордонах)
  4. Проведенні контрольних заходів у межах простору вільного руху (Шенгенського простору)